Uzgoj i prodaja kalifornijske gliste
 
 
 
Dobiven preradom stočnog gnoja i biljnog otpada djelovanjem kalifornijskih glista
 
Korištenje humusa kod sadnje povrća i primjena humusa u cvjećarstvu
 
Postupak dodavanja Kalcita u tlo sa ciljem unošenja kalcija
 
Prozračivanje korijenja trave u travnjacima
 
Upotreba humusa u voćnjaku i vinogradu
 
 
 
Nekoliko riječi o zdravoj hrani
 
Što je to Batat i kako se uzgaja?
 
Ukratko o borovnici i njenom uzgoju
 
O orahu i njegovom uzgoju
 
 
 
Dekorativna kora - malč
pokrivae koji štiti i hrani biljke
 
Uvod u biovrtlarstvo
 
Prerada kućnog otpada
 
Prostorno oblikovanje vrtova i parkova
 
 
 
Kako do nas?
 
 

PROIZVODNJA HUMUSA KALIFORNIJSKIH GLISTA

Humus detalj
Bez humusa plodna bi zemljišta postala neplodna i veliki dio flore bi nestao. Humus nastaje u procesu humifikacije organskih materijala. Njegova kemijska građa je vrlo složena. Humifikacija u prirodi traje veoma dugo i u tlu ostaje tek mali dio korisnog materijala.
 
Čisti humus
Način dobivanja humusa pomoću crvenih kalifornijskih glista je najbolji i najbrži mogući način. Humus proizveden na taj način je najkvalitetniji.