Izdvajamo

Izdvajamo

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Vinograd

Nakon što smo obavili berbu vinograda naš posao u vinogradu nije završio. Poslije berbe čeka nas jesenska gnojidba i obrada vinograda. Jesenska gnoijdba i obrada vinograda su poslovi koje moramo obaviti da bi naš vinograd proljeće dočekao spreman i u vruhunskoj kondiciji. Sve što je potrošeno treba vinogradu vratiti radi što boljeg uroda i kvalitete. Preporuča se gnojidba humusom svake godine. Pogrešno je raditi svake četvrte godine kako neki čine. Možemo orati traktorom ako nam to prostor dopušta, ali najbolje je preštihati ručno ili strojno lopatarom.

Upotreba humusa u voćnjaku i vinogradu

Svaka sadnica voća se u toku sadnje podvrgava šoku, a oštečenje korjenskog sustava, a i samo promjena supstrata pretstavlja šok. Presađivanje se zato provodi u jesen i proljeće. Radi što boljeg kontakta korjena s okolinom preporuča se također umakanje korjena u humusnu kašu. Sadnice mogu biti u toj smjesi od nekoliko sati do jednog dana.

U iskopane jame se ubacuje rahla mješavina sitne zemlje i humusa kalifornijskih glista 10-30 / humusa blago se nagazi i polaže sadnicu namočenu humusnu kašu. Sadnica se zatrpava uz nabijanje s smjesom zemlje i humusa dok se ne popuni jama. Pazi se da sadnice ne budu položene pliće nego što je potrebno. Sadnica treba biti ukopana u nivou kao što je bila u rasadniku. Dodani humus nakon zaljevanja čini idealan supstart za početni razvoj korjena. Humus glista treba upotrebljavati i za kasnije obogućivanje i aktiviranje tla u voćnjacima i vinogradma. Dubina unošenja humusa mora biti takva da dođe što bliže korjenu. Voće i grožđe iz tako tretiranih voćnjaka i vinograda ima bolju kvalitetu i zdravije je. Jače je i otpornije na sušu i bolesti.