Izdvajamo

Izdvajamo

Čisti humus

ČISTI HUMUS

DOBIVEN PRERADOM STOČNOG GNOJA I BILJNOG OTPADA DJELOVANJEM KALIFORNIJSKIH GLISTA

ZA VAŠE BILJKE NEZAMJENJIVO PRIRODNO ORGANSKO GNOJIVO

SASTAV: Suha tvar (105 C) 39,45%, uk.N (na ST) do 2,56%, uk. P205 do 1,36%, uk.K20 do 2,16%, pH u H20:7,58, količina teških metala ispod maksimalno dozvoljenih (MDK) propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, PREPORUČA SE PRIMJENA U OSNOVNOJ GNOJIDBI SVIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA I U PRIHRANI POVRĆARSKIH I CVJEĆARSKIH KULTURA, TE U PRIPREMI UZGOJNIH SUPSTRATA KAO NAJKVALITETNIJA SIROVINA.

UPOTREBOM KVALITETNOG HUMUSA KALIFORNIJSKIH GLISTA POSTIŽE SE RAST I OTPORNOST BILJAKA NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI, POVEĆAVA BROJ CVJETOVA I PLODOVA KAO I NJIHOVA KVALITETA.BILJKE LAKŠE PODNOSE SUŠU I VLAŽNOST TE POSTIŽU LJEPŠI IZGLED.

Humus kalifornijskih glista proizveden je iz kvalitetnog stajskog gnoja radom glista pri čemu se koncentriraju korisni mineralni sastojci, a organska tvar prelazi u za biljke najpogodniji oblik. Pri tome nestaju štetne bakterije, a iznimno se umnože humusni mikroorganizmi koji čine najvredniji dio ovog humusa. Kvalitetan humus ima sitnozrnatu, sipku strukturu i uzornu vlažnost. Zbog toga se humus ne smije nikada osušiti prije i u toku upotrebe - sitni humus gubi veliki dio hranidbene vrijednosti.

UPOTREBA HUMUSA: Lončanice se mogu prihranjivati kroz cijelu godinu dodavanjem do 5% volumena posude (1-2 jušne žlice za lonćić promjera 12 cm ili odgovarajuća količina za veće posude). Humus se umiješa u površinski sloj zemlje i dobro zalije. Kod presađivanja se na litru tresetne "zemlje za cvijeće" dodaje do 0,1 litre humusa. Za uzgoj presadnica cvijeća i povrća ne treba dodavati više od 1 - 2 jušne žlice humusa na litru pjeskovito - tresetne smjese. Prilikom presađivanja presadnica stavlja se u svaku jamicu 0,5 dl humusa, neposredno uz korijen. Kod sadnje voćaka, vinove loze i maslina u svaku se jamu stavlja 0,5 - 2 litre humusa oko korijena, mješajući ga s usitnjenim tlom. Prihrana voćaka i loze vrši se ukopavanjem u površinski sloj 0,5 - l itre humusa po m2 tla u krugu krošnje. Poželjno je zaliti poslije sadnje.