Izdvajamo

Izdvajamo

ORAH

Prilikom sadnje pojedinačnih stabala ista treba zasaditi na rubovima parcele odmaknute od susjedne parcele polovicu uobičajenog razmaka.

Prilikom sadnje većeg broja stabala rupe se kopaju na sljedeći način:

Na mjestu sadnice postavlja se kolac koji se nalazi u kružnici koja ima površinu najmanje od 1 metra ili čak više. Lopatom il štihaćom se vadi prvi sloj i stavlja se na jednu stranu, zatim se vadi drugi sloj koji se stavlja na drugu stranu. Treći sloj se štiha/štija, ali se zemlja ne vadi van rupe. Prije sadnje dobro bi bilo da rupe budu iskopane najmanje 15 ili više dana kako bi se rupa proventirala i kako bi u nju ušli prisutni stanovnici tog lokaliteta, biljaka i životinja. Sav akt sadnje učiniti na sljedeći način:

  • u sredinu rupe, a uz sami kolac, stavlja se zemlja koju smo prethodno pomiješali zgorelim stajskim đubrivom uz mogućnost dodavanja i mineralnih đubriva raznih formulacija. Najbolje je 8:16:22 ili 10:10:10 (NFK), u količini od jedne šake ili konzerve paštete,
  • tako izmješana zemlja i đubrivo koje se stavlja na sredinu uz kolac formira humku na koju se postavi sadnica i rasporede žile na humku,
  • zatim plodna zemlja prvog sloja zatrpava korjene sadnice laganim gaženjem prstima obuće, obično gumene, s tim da sadnica nikada nesmije biti duboko posađena, najviše od zadnje žile-gledano odozgo-sloj zemlje treba da bude postavljen horizontalno 4 prsta,
  • mrtva zemlja (mrtvica) drugog sloja stavlja se na rub rupe kako bi se oplemenila i kada korijen dođe u tu zonu mrtvica će postati plodna,
  • ukoliko je sušni period prisutan dobro je da se sa 5-10 litara vode zalije svaka sadnica kako bi sitne čestice zemlje došle uz žile i kako korijen ne bi visio u zraku,
  • zasađenu sadnicu treba privezati za kolac da ne bi vjetar s njom mlatio, a na taj način da se napravi veziva osmica i da stariji dio osmice bude na sadnici, a mlađi na kolcu, da bi prilikom slijeganja zemlje u rupi došlo do poravnanja,
  • materijal za vezivanje može biti pruće vrbovo, tekstilna traka ili sl.,
  • razmak između sadnica oraha sijanca je 7 metara, a između redova 8 metara. Kod kalemljenog oraha razmak između sadnica je 6 metara, a između redova 7 metara,
  • sadnju obaviti što je moguće brže u jesenjem vremenskom periodu kad opadne lišće sa biljaka,
  • ne postoje prestupne godine u sadnji jer svake godine u jesen može se saditi.
Nabavljene sadnice prije sadnje se moraju ukopati u zemlju da se korjen ne bi osušio. Posebno bitno je kod drugih vrsta voća korjen zaštititi od miševa. Na taj način sadnice će se trapiti u pijesak i oko sadnica staviti sitno istucano staklo ili borove iglice.