ORAH

Prilikom sadnje pojedinačnih stabala ista treba zasaditi na rubovima parcele odmaknute od susjedne parcele polovicu uobičajenog razmaka.

Prilikom sadnje većeg broja stabala rupe se kopaju na sljedeći način:

Na mjestu sadnice postavlja se kolac koji se nalazi u kružnici koja ima površinu najmanje od 1 metra ili čak više. Lopatom il štihaćom se vadi prvi sloj i stavlja se na jednu stranu, zatim se vadi drugi sloj koji se stavlja na drugu stranu. Treći sloj se štiha/štija, ali se zemlja ne vadi van rupe. Prije sadnje dobro bi bilo da rupe budu iskopane najmanje 15 ili više dana kako bi se rupa proventirala i kako bi u nju ušli prisutni stanovnici tog lokaliteta, biljaka i životinja. Sav akt sadnje učiniti na sljedeći način:

  • u sredinu rupe, a uz sami kolac, stavlja se zemlja koju smo prethodno pomiješali zgorelim stajskim đubrivom uz mogućnost dodavanja i mineralnih đubriva raznih formulacija. Najbolje je 8:16:22 ili 10:10:10 (NFK), u količini od jedne šake ili konzerve paštete,
  • tako izmješana zemlja i đubrivo koje se stavlja na sredinu uz kolac formira humku na koju se postavi sadnica i rasporede žile na humku,
  • zatim plodna zemlja prvog sloja zatrpava korjene sadnice laganim gaženjem prstima obuće, obično gumene, s tim da sadnica nikada nesmije biti duboko posađena, najviše od zadnje žile-gledano odozgo-sloj zemlje treba da bude postavljen horizontalno 4 prsta,
  • mrtva zemlja (mrtvica) drugog sloja stavlja se na rub rupe kako bi se oplemenila i kada korijen dođe u tu zonu mrtvica će postati plodna,
  • ukoliko je sušni period prisutan dobro je da se sa 5-10 litara vode zalije svaka sadnica kako bi sitne čestice zemlje došle uz žile i kako korijen ne bi visio u zraku,
  • zasađenu sadnicu treba privezati za kolac da ne bi vjetar s njom mlatio, a na taj način da se napravi veziva osmica i da stariji dio osmice bude na sadnici, a mlađi na kolcu, da bi prilikom slijeganja zemlje u rupi došlo do poravnanja,
  • materijal za vezivanje može biti pruće vrbovo, tekstilna traka ili sl.,
  • razmak između sadnica oraha sijanca je 7 metara, a između redova 8 metara. Kod kalemljenog oraha razmak između sadnica je 6 metara, a između redova 7 metara,
  • sadnju obaviti što je moguće brže u jesenjem vremenskom periodu kad opadne lišće sa biljaka,
  • ne postoje prestupne godine u sadnji jer svake godine u jesen može se saditi.
Nabavljene sadnice prije sadnje se moraju ukopati u zemlju da se korjen ne bi osušio. Posebno bitno je kod drugih vrsta voća korjen zaštititi od miševa. Na taj način sadnice će se trapiti u pijesak i oko sadnica staviti sitno istucano staklo ili borove iglice.