Izdvajamo

Izdvajamo

PROIZVODNJA

U postupku proizvodnje humusa crvene kalifornijske gliste prerađuju organski otpad na prirodan način. Pri tome nema štetnih nusproizvoda niti opasnosti za okolinu.

U nastalom humusu nalaze se saprofitne, humificirajuće bakterije. U njemu nema patogenih mikroorganizama ni štetnih gljivica, nema klica ni uzročnika biljnih bolesti.

Pošto je proces aeroban prilikom transformacije otpada u humus ne nastaje metan.

Humus nije hrana za bakterije i gljivice, kao ni za faunu tla pa ih niti ne privlači i samim time smanjuje štete od tih životinja. Osim toga humus u tlu djeluje kao korektor kiselosti što je jako bitno baš u uzgoju bilja.