HORTIKULTURA

Hortikultura se može defiirati kao znanost o uzgoju i njezi flore i faune u vrtu.Latinski hortus znači vrt,a latinski cultura je uzgoj,razvoj,oplemenjivanje,usavršavanje.
Hortikultura u užem smislu riječi često označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne arhitekture.
Moderni pojmovi vezani za hortikulturu su permakultura i ekološko vrtlarstvo,te genetski inženjering kao dvije suprotstavljene smjernice kako u vrtlarstvu tako i agronomiji,ekonomiji i etici.
Hortikultura je znanost-umjetnost prostornog oblikovanja vrtova,parkova i drugih pejzažnih kopleksa.
Hortikultura obuhvaća brigu o oblikovanju kao umjetnički i estetski aspekt vrta,brigu o tlu, razmnožavanje,oplemenjivanje i sjemenarstvo,uzgoj ukrasnog i aromatičnog bilja,proučava biljne bolesti i štetnike te ishranu bilja.
Ukusi i stilovi u hortikulturi su različiti kao i u drugim područjima života,ono što se sviđa jednoj osobi možda se neće dopasti drugoj.